English 

Register   
Tuesday, December 12, 2017
Tıbbi Çeviri

Tıbbi ÇeviriYüksek kaliteli akademik tibbi çeviri makalenizin yayınlanma olasılığını arttıracaktır

Türkçe’den İngilizce’ye akademik tıbbi çeviri son on yıl içerisinde, özellikle de akademik kariyer ilerlemeleri için bilimsel yayın kriterlerinin karşılanmasının zorunlu tutulması ile hız kazanmıştır. Her ne kadar yerel bilimsel literatür yerel dil kullanılarak da hazırlanabilirse de, tıbbi bilimsel bilginin evrensel olma niteliği ve tüm dünyada tıp çevrelerine ulaşma gerekliliği, tek bir dil kullanılmasını artık zorunlu kılmıştır. Bu da günümüz için İngilizce’dir. Üretilen bilimsel tıbbi bilginin çok büyük bir kısmı artık İngilizce olarak yayınlanan hakemli veya hakemsiz dergilerde yayınlanmaktadır.  

Ancak yerel dillerde üretilen tıbbi makalelerin İngilizce’ye çevirisi dil becerilerinin yanı sıra özel bir eğitim ve konu bilgisi gerektirir. Çünkü kullanılan dil oldukça teknik bir dildir ve küçük hatalar önemli anlam bozukluklarına ya da karışıklıklarına yol açabilir. Ayrıca makalenin dili genellikle dergi editörleri, hakemler, dil editörleri tarafından sıkı bir kontrolden geçmektedir. Çoğu zaman bir makalenin dil ve bilimsel açıdan değerli olması da yeterli olmamakta, bunun yanısıra metnin açık, kolay anlaşılır ve akıcı olması da gerekmekte, dolayısıyla iyi bir İngilizce çalışmanın kabul edilme olasılığını artırmaktadır.  

Kuruluşumuz 10 yıldan uzun süredir tıbbi bilimsel yayınların dergilere gönderime hazırlanması ile ilgili hizmet vermekte, Türkçe’den İngilizce’ye akademik tıbbi çeviri de bu işlemlerin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Makale çevirileri konuya hakim uzman tıp doktoru çevirmenler tarafından yapılmakta, ana dili İngilizce olan medikal dil editörleri tarafından düzeltilmekte ve son olarak bilimsel editör tarafından kontrol edilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz çok sayıda tıbbi makale çevirisi ve makalelerin dergilere gönderime hazırlanmasından elde ettiğimiz deneyimle, dünyanın en prestijli tıp dergilerinde yayınlanabilecek yüksek bilimsel dil kalitesine sahip tıbbi tercüme metinleri elde edebiliyoruz.

Ayrıca, kendi çevirdiğiniz ya da çevirttiğiniz, ancak İngilizce'sinin yetersiz olduğunu düşündüğünüz ya da gönderdiğiniz dergi tarafından dil eleştirisi almış ve düzeltilmesi istenen makalelerin redaksiyonunu da (İngilizce dil düzeltmesi) yapıyoruz.

 

 

Copyright 2002 by Net Yayıncılık Ltd.   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use